Loading…
  • Šiaulių l-d „Coliukė“

    Lopšelis-darželis „Coliukė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri įkurta Gubernijos mikrorajone 1978 m. lapkričio 20 dieną. Jam buvo suteiktas 9 numeris. Pagal tipinį projektą veikė 2 lopšelio ir 4 darželio grupės. Iš viso – 6. 2008 m. lapkričio 20 dieną lopšelis-darželis „Coliukė“ atšventė 30 metų Jubiliejų. Ikimokyklinio ugdymo pertvarkos metais (1991 m.) akademiškai orientuotas mažųjų ugdymas peraugo į kūrybinį – kompleksinį (visuotinį, integralų) ugdymą. Nuo 1993 m. įsteigtas logopedo etatas. 2000 m., patvirtinus Priešmokyklinio ugdymo koncepciją, darželyje buvo įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Pasirinktas priešmokyklinio ugdymo grupės modelis: institucinio ikimokyklinio ugdymo tąsa. Nuo 2004 m. priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą išklausiusios pedagogės..

  • Šiaulių l-d „Dainelė“

    Šiaulių lopšelis-darželis įsteigtas 1981 m. vasario 10 d., grupės pradėjo veikti nuo 1981 m. kovo 2 d., 2001 metais keitėsi įstaigos pavadinimas iš 36-o vaikų lopšelio-darželio į Šiaulių lopšelis-darželis “Dainelė”, 2003 metais įvykdyta švietimo įstaigų decentralizacija. 2004 metais vietoje dviejų auklėtojų etatų įvedami du priešmokyk-linio ugdymo pedagogo etatai. 2011 metais kovo 15 dieną atidaryta nauja sporto salė, ją pašventino kunigas Tomas.

  • Šiaulių l-d „Žiburėlis“

    Lopšelis – darželis “Žiburėlis” yra bendrosios paskirties Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga įkurta 1967 m. gruodžio 29 d. ir pavadinta 15-uoju vaikų lopšeliu – darželiu. Vedėja Aldona Beržinienė buvo paskirta nuo 1967 m. rugsėjo 1 d. ir dirbo iki 1991 m. liepos 1 d. Darželio grupės pirmiesiems savo vaikučiams duris atvėrė 1968 m. pradžioje. 1972 m. vasario 1 d. atidarytos pirmosios 2 grupės vaikams su regos sutrikimais, o 1991 m. spalio 1 d. 5 spec. grupės su regos sutrikimais perkeltos į naujai pastatytą įstaigą P. Avižonio regos centrą. 1991 m. miesto lopšelius – darželius pradėta vadinti simboliniais pavadinimais. Mūsų lopšelis – darželis vadinamas “ŽIBURĖLIO” vardu. Tokį pavadinimą jam suteikė darželio įkūrėja vedėja Aldona Beržinienė. Nuo 1991 m. akademiškai orientuotas mažųjų ugdymas peraugo į kūrybinį-kompleksinį ugdymą. 1993 m. „Žiburėlyje“ pradėjo dirbti logopedas. 2000 m. patvirtinus priešmokyklinio ugdymo koncepciją pasirinktas priešmokyklinio ugdymo grupės modelis, kaip institucinio ikimokyklinio ugdymo tąsa. Nuo 2004 m. […]