Tikslas – ugdyti aktyvų asmenį, gebantį mokytis visą gyvenimą, dalyvauti visuomenės gyvenime, įsitvirtinti darbo, profesinės veiklos pasaulyje.

Uždaviniai:

  • Užtikrinti profesinio mokymo kokybę.
  • Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją tenkinant jų poreikius, atsižvelgiant į jų interesus, sudarant palankias sąlygas jų asmenybės saviraiškai.
  • Skatinti ieškoti patrauklių mokymosi formų, teikti tinkamai organizuotą pedagoginę pagalbą.
  • Skatinti geranoriškų, pagarbių,  mokytojų ir mokinių santykių formavimąsi, kurti teigiamą psichologinį klimatą.
  • Įtraukti tėvus į mokyklos veiklą, tobulinant tėvų informavimo sistemą.
  • Parengti kvalifikuotus specialistus, sugebančius planuoti savo profesinę karjerą ir įsitvirtinti darbo rinkoje.
  • Užtikrinti gimnazijos skyriaus ugdymo kokybę, orientuojant ugdymo turinį į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų išugdymą.
  • Plėtoti neformalųjį ugdymą, saviraiškos galimybes ir mokinių dalyvavimą savivaldoje.
  • Formuoti estetinį mokyklos įvaizdį.
  • Viešinti mokyklos veiklą.

Kontaktai

Adresas:

Upytės g. 77 LT-84152 Joniškis

GPS:

56.24057768390491, 23.63331848857547

El. paštas:
Susisiekti el. paštu