Lopšelis-darželis įkurtas 1962 m. vasario 23d., tai vienas iš seniausių Šiaulių darželių, įsikūręs miesto centre, atokioje Rūdės gatvelėje. Darželyje Nr.2 veikė 4 darželio ir 2 lopšelio grupės. Pirmus metus darželį lankė 118 vaikų, lopšelį – 49. Dėl didelės vaikų kaitos, mokomoji programa nebuvo nuosekliai vykdoma.

1987-1988 m.m. įstaigos bendruomenė išrinko darželiui pavadinimą „Ąžuoliukas“. Patogi geografinė padėtis paskatino glaudų bendradarbiavimą su „Juventos“ progimnazijos pradinukais ir jų mokytojomis, Šiaulių universiteto edukologijos fakultetu (jo studentės atlieka praktiką ikimokyklinio ugdymo grupėse, dėstytojai konsultuoja pedagogus). „Aušros“ muziejuje aktyviai dalyvaujame edukaciniuose užsiėmimuose. „Šaltinėlio“ bibliotekoje organizuojame parodas, lėlių teatro “Šmaikštuoliukai“ pasirodymus. Netoliese yra Šv. Jurgio bažnyčia.Čia pat geležinkelio ir autobusų stotys, prekybos ir pramogų centras “Saulės miestas“, Maxima. Visa tai sudaro palankias sąlygas ugdytinių pažintinei veiklai, ekskursijoms, edukacinėms programoms keičiant edukacines aplinkas.

Įstaigoje dirbantys pedagogai ir specialistai yra kompetentingi, nuolat tobulina savo kvalifikaciją yra atviri kaitai, naujoves ugdymo procese taiko kūrybiškai – visa tai laiduoja kokybišką ugdymą.

Lopšelio-darželio vizija orientuota į vaiko prigimtinių pažinimo poreikių ir indvidualių savybių ugdymą artimiausioje socialinėje, kultūrinėje ir gamtinėje aplinkoje bei tėvų lūkesčių patenkinimą.

Kontaktai

Adresas:

Rūdės g. 6, LT-77151 Šiauliai

Telefonas:
El. paštas:
Susisiekti el. paštu