Lopšelis-darželis „Coliukė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri įkurta Gubernijos mikrorajone 1978 m. lapkričio 20 dieną. Jam buvo suteiktas 9 numeris. Pagal tipinį projektą veikė 2 lopšelio ir 4 darželio grupės. Iš viso – 6. 2008 m. lapkričio 20 dieną lopšelis-darželis „Coliukė“ atšventė 30 metų Jubiliejų.

Ikimokyklinio ugdymo pertvarkos metais (1991 m.) akademiškai orientuotas mažųjų ugdymas peraugo į kūrybinį – kompleksinį (visuotinį, integralų) ugdymą. Nuo 1993 m. įsteigtas logopedo etatas.

2000 m., patvirtinus Priešmokyklinio ugdymo koncepciją, darželyje buvo įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Pasirinktas priešmokyklinio ugdymo grupės modelis: institucinio ikimokyklinio ugdymo tąsa. Nuo 2004 m. priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą išklausiusios pedagogės.

Susisiekti el. paštu