Lopšelis – darželis “Žiburėlis” yra bendrosios paskirties Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga įkurta 1967 m. gruodžio 29 d. ir pavadinta 15-uoju vaikų lopšeliu – darželiu. Vedėja Aldona Beržinienė buvo paskirta nuo 1967 m. rugsėjo 1 d. ir dirbo iki 1991 m. liepos 1 d. Darželio grupės pirmiesiems savo vaikučiams duris atvėrė 1968 m. pradžioje.

1972 m. vasario 1 d. atidarytos pirmosios 2 grupės vaikams su regos sutrikimais, o 1991 m. spalio 1 d. 5 spec. grupės su regos sutrikimais perkeltos į naujai pastatytą įstaigą P. Avižonio regos centrą.

1991 m. miesto lopšelius – darželius pradėta vadinti simboliniais pavadinimais. Mūsų lopšelis – darželis vadinamas “ŽIBURĖLIO” vardu. Tokį pavadinimą jam suteikė darželio įkūrėja vedėja Aldona Beržinienė.

Nuo 1991 m. akademiškai orientuotas mažųjų ugdymas peraugo į kūrybinį-kompleksinį ugdymą.

1993 m. „Žiburėlyje“ pradėjo dirbti logopedas. 2000 m. patvirtinus priešmokyklinio ugdymo koncepciją pasirinktas priešmokyklinio ugdymo grupės modelis, kaip institucinio ikimokyklinio ugdymo tąsa. Nuo 2004 m. priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą išklausiusios pedagogės ir priešmokyklinio ugdymo konsultantas.

Lopšelis – darželis prižiūri ir ugdo priešmokyklinio amžiaus vaikus, padeda jiems pasiruošti mokyklai.

Lopšelis – darželis “Žiburėlis” atlieka ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros funkcijas, padeda vaikams pasirengti mokyklai.

Svetainės dizainas

Pagal lopšelio - darželio logotipo spalvinę gamą sukurtas šiuolaikinis interneto svetainės dizainas.

Programavimas

Naudojant bootstrap technologiją sukurta interneto svetainė su išmaniesiems prietaisams pritaikytomis versijomis.

Domenas mir.lt šeimoje

Suteiktas domenas www.ziburelis.mir.lt

Svetainės talpinimas serveryje

Svetainei suteikta vieta serveryje.

Informacijos talpinimas

Informaciją svetainėje talpinama savarankiškai. Informacija automatiškai paskelbiama socialinėje darželio Facebook paskyroje.

Įstaigų katalogas

Mokymo įstaigų katalogas papildytas darželio kortele: http://mir.lt/item/siauliu-lopselis-darzelis-ziburelis/